O DRUŠTVU
  ZGODOVINA
  AKTUALNO
  PROGRAM
  PRISPEVKI ČLANOV
  AKTIVNOSTI
  PARTNERJI
   

 


Za ogled PDF dokumentov potrebujete Adobe Reader, ki si ga lahko naložite s klikom na zgornjo ikono.

  Domov  

 

Dobrodošli na domači strani
DRUŠTVA SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA

DSAP

Zadnji zapis iz rubrike AKTUALNO

Poročilo predsednika Lovra Sodje o poteku 25. Zbora članov društva, Križanke, Ljubljana, 28. 2. 2018
Poročilo »
Zbornik »
1. Zbor članov DSAP Križanke 28.2. 2018, predsednik Lovro Sodja poroča o delovanju društva. 2.Zbor članov DSAP Križanke, 28.2. 2018, direktorica CD Ursula Cetinski in delovno predsedstvo 3. Zbor članov DSAP, 28.2. 2018, Križanke, veleposlanica S. Berka in delovno predsdstvo (A. Umek. D. Pangerčič)
4. Predsedniki društev od leve J.Arah, J.Picej, avstr. veleposlanica S. Berka, L.Sodja, K.Kopecky, J.Stergar, M.Kuchling 5. Zbor članov DSAP, prof. K. Kopecky daruje L. Sodji mariborski grb 6. Zbor članov 28.2., J. Malnar, zadaj R. Merljak z ženo. zakonci Jeraj in Strgar, člani društva
7. Zbor članov DSAP, od leve S. Berka, J. Sodja, B. Žekš, B. Pleskovič. L. Novak

 


Dejavnosti Društva slovensko avstrijskega prijateljstva:
(izvleček iz Statuta Društva)

Društvo je neprofitna organizacija in je ustanovljeno z namenom, da:

 • razvija dobrososedske odnose in sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo;
 • s svojim prizadevanjem vzpodbuja izmenjavo na šolskem, kulturnem, športnem in gospodarskem področju;
 • pomaga razvijati neinstitucionalne stike izven ustaljenih političnih partnerjev.

Dejavnosti, s katerimi se dosegajo cilji Društva so:

 • organiziranje seminarjev, simpozijev, predavanj, študijskih krožkov, potovanj in javnih tribun ter druge študijske aktivnosti;
 • študijska in raziskovalna dejavnost;
 • informacijska dejavnost;
 • izdajanje biltena in drugih publikacij v skladu s predpisi;
 • različne oblike medsebojnega sodelovanja in medsebojne pomoči članov;
 • organizaranje izmenjave izkušenj med člani ter svetovanje članom na različnih področjih;
 • športne, rekreacijske, zabavne prireditve za člane;
 • druge aktivnosti skladno s predpisi o društvih.

Za uresničevanje ciljev in izvrševanje dejavnosti se lahko organizirajo sekcije po teritorialnem ali funkcionalnem načelu.

 

© 2005, Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva
Izvedba: Utrdba d.o.o.